Nörolojik Rehabilitasyonda Kanores ile Yeni Bir Dönem Başlıyor...
Ürünler

HAND-RES

Kanores’in üzerinde çalıştığı projelerden bir taneside el rehabilitasyon cihazıdır. Bu cihazın özelliği; hastaya çok kolay takılabilir olması, pasif hareketlerin yapılabilir olması ve aktif yardımlı hareketlerin çalıştırılıyor olmasıdır. Bu cihazda da ölçüm yapabilecek özellikler bulunacaktır. Bu cihazın tasarım çalışmaları devam etmektedir.