Nörolojik Rehabilitasyonda Kanores ile Yeni Bir Dönem Başlıyor...
Ürünler

DIA-RES

Serebral palsili çocukların teşhisi konulurken klinik değerlendirme gözleme göre yapılmaktadır. Erken dönemde çocuktaki patolojik hareketleri görebilmek için çok yoğun tecrübeye ihtiyaç vardır. Bu tecrübedeki sağlık çalışanı sayısı çok azdır. 

Kanores erken dönemde bebeklerin hareket açıklığını, hareket hızını ve kas kuvvetini ölçecek cihazın projesini geliştirmiştir. Gelişimi normal bebeklerle yapılan ölçümler sonrası normal referans aralığı oluşturulacaktır. Riskli bebekler bu refarans aralığında olmadığında erken dönemde rehabilitasyona alınacaklardır. Erken dönem rehabilitasyonun avantajlarından dolayı serebral palsili çocuk sayısında azalma olacaktır.