O'nun Hayallari Var Biz Gerçekleştirebileceğine İnanıyoruz...

Büyümeye Bağlı Olarak Görülen Değişiklikler

Beyinde hasar olmayan birey gelişimi: Anne karnında yumurtanın döllenmesiyle süreç başlar. Hamilelik boyunca hücrenin değişimi devam eder.
Baş, gövde, kollar, bacaklar, iç organlar ve beyin gelişimi devam eder. Doğumdan sonra çocuk kaba motor hareketlerini basit bir şekilde yapar. 1-2 aylık olduğunda baş kontrolü tamamlanır. 4 aylık civarı elleri üzerinde durmayı başarır. 6 ay civarında dönerek ilerlemeyi öğrenir. 7 ay civarında sürünerek ilerlemeyi öğrenir. 8ay civarında bağımsız oturmayı öğrenir. 10 ay civarında tutunup ayakta durur.12 ay civarında bağımsız yürür. 3 yaşında beyin gelişimi tamamlanır. 16-17 yaş civarında ergenlik döneminde vücut gelişimi tamamlanır ve birey bundan sonraki hayatını gelişimi tamamlanmış bir şekilde sürdürür.

Serebral Palsi’li çocuğun gelişiminde ise hasarın olduğu bölgedeki özelliklere bağlı olarak değişiklikler gözlenir. İstemli hareketleri kontrol eden bölgede hasar oluşmuş ise bu çocuklarda kasılmalar genellikle 6 ile 8. aylarda görülmeye başlar. Bunun nedeni istemli hareketleri kontrol eden bölgenin genellikle 6 ile 8. ayda göreve başlamasıdır. İstemli hareketleri kontrol eden bölge beyindeki kıvrım kıvrım alan olan korteks’tir. Burada hasar sadece bacakları kontrol eden bölgede ise sadece bacaklarda spastisite türünde kasılmalar görülür.

Beyin iki yarım küreden oluşur. Sol yarım küre vücudun sağ tarafını, sağ yarım küre vücudun sol yarısını uyarır. Hasar sadece bir kortekste ise vücudun bir tarafında spastisite türünde kasılma olur. Bu çocuklara hemiparazik çocuklar denir. Kortekste hareketleri kontrol eden tüm bölgede problem olursa tüm vücut tutulumu olur. Bu çocuklara tetraparazik çocuklar denir.

Sadece bacaklarda tutulum olan diparazik çocukların gelişimini örnek verelim. 6-8. aylarda ayak bileklerinde genellikle kalçalarda bir problem yok gibi durur. 11 aylık döneme gelindiğinde kalçalarda genellikle makaslama türünde kasılmalar görülür. Ayakta tutulduğunda hasta parmak ucuna basar. 2 yaş civarında spastisite iyice netleşir. Hasta yoğun bir şekilde makaslayarak adım atmaya başlar. Yalnız bu dönemde eklem hareket açıklığı rahatlıkla yapılır pozisyondadır. 3 yaş civarında spastisite iyice yerleşmiş durumdadır. Çocuğun gelişimini olumsuz yönde etkilemeye başlar. Çocuğun büyümesine bağlı olarak spastisite türünde kasılmalarda artış görülür. Ergenlik döneminde gerekli tedaviler düzgün yapılmayan çocukta spastisite türünde kasılma türü iyice yerleşir. Pasif hareketler artık yaptırılamaz hale gelir. Vücut iyice sertleşir, hastanın yürümesi mümkün olmaz. Tedavi yapan ekip, bu gelişim tablosunu çok iyi bilmeli, çocukta problemler gözükmeden, gözükmesi muhtemel problemlere yönelik tedavi yapılmalıdır. Özellikle korteks görevi devralmadan erken dönemde yapılan rehabilitasyondan çok iyi sonuç alınmaktadır.